Sayısal Halihazır Harita Yapımı

Sayısal Halihazır Harita Yapımı

Hali hazır harita, yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra insan yapımı olan yol, bina gibi objeleri gösteren bir harita türüdür. İlgili kanunlar ve yönetmeliklere göre söz konusu tüm yapılar ölçülüp daha sonra belirli ölçeklerde bilgisayar ortamında işlenir.

Sayısal Halihazır Haritalar
Sayısal Topografik Haritalar
Kadastral Haritalar
Kamulaştırma Haritaları
Sayısal Şeritvari Haritalar
Göl, Akarsu ve Deniz Kıyı Haritaları
Maden Haritaları
Tematik ve Vektörel Haritalar

scroll up
WhatsApp'dan Yazın