Fotogrametrik Haritalar

Bir arazinin yükseklik eğrisini ve eğimini gösteren, uçak veya uydu ile çekilen fotoğraflarının düzenlenmesi sonucu oluşan haritalara fotogrametrik harita denir. Fotogrametrik haritalar, GPS uygulamalarından da yararlanılarak sayısal yüzey, arazi modelleri ve sayısal ortofoto ile yapılır ve bilgisayar programları ile çizilir.

scroll up
WhatsApp'dan Yazın